Motyw buntu

Postawa Winstona Smitha. Skromny urzędnik nie zgadza się z oficjalną linią Partii, nienawidzi Wielkiego Brata. Jego bunt wyraża się w pisaniu pamiętnika, spotkaniach z Julią, poszukiwaniu prawdy historycznej o wydarzeniach, zafałszowanych przez Partię. Smith decyduje się też przyłączyć do Braterstwa, organizacji pragnącej wywołać rewolucję. Próba kończy się aresztowaniem.

Źródło: streszczenia.pl